Keuring privé-riolering

De keuring omvat een technische keuring; een onderzoek of de gescheiden riolering correct is aangesloten en aanverwante onderzoeken.


Sinds 2011 is de keuring van de riolering verplicht.

Er wordt systematisch gewerkt aan de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op de openbare weg. De huidige riolering wordt opgesplitst in een vuilwater- en hemelwaterriolering. Het is dan ook van belang dat bestaande- en nieuwbouwwoningen correct aangesloten worden op de beschikbare infrastructuren. Daarnaast moeten verbindingen tussen beide takken absoluut vermeden worden.

Deze controle is in volgende situaties verplicht:

  • Nieuwbouw
  • Grondige verbouwing of renovatie
  • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
  • Indien de rioolbeheerder dit vraagt