Ventilatieverslaggeving

Woningen worden steeds luchtdichter gebouwd, waardoor een goede ventilatie belangrijker wordt. Dit geldt voor nieuwbouw, maar ook voor ingrijpende energetische renovaties.

De kwaliteitseisen voor
residentiële ventilatie-installaties
in het Vlaams Gewest zijn verplicht
sinds bouwaanvragen 2016.


Voor alle bouwaanvragen voor residentiële gebouwen (nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties) in het Vlaams Gewest dient vanaf 1 januari 2016 een ventilatievoorontwerp beschikbaar te zijn voor de EPB-startverklaring en een ventilatieprestatieverslag voor het indienen van de EPB-aangifte.

Als bouwheer krijgt u de volgende documenten:

Het ventilatievoorontwerp (VVO)

Dit is een plan waarop alle ventilatiecomponenten zijn aangeduid. Als bouwheer krijgt u zo een overzicht van de ventilatie-installatie die de architect voorziet voor uw woning.

Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie krijgt u een ventilatieprestatieverslag, opgesteld door een erkend verslaggever. . Dit verslag heeft de EPB-verslaggever nodig om uw EPB-aangifte op te maken.

Ventilatieverslaggeving